getillbaka-jury-klara-maria

Klara-Maria Mach

Programledare - Grundare av Entreprenörden

”Jag är med för jag tror på vikten av förebilder. Desto fler vi uppmärksammar och inspirerar desto fler jobb och större samhällsnytta skapar vi tillsammans!

Det är viktigt att ta vara på Sveriges unga talanger som är vår framtid. Jag är stolt över att våra ambassadör över #GeTillbaka”.

getillbaka-jury-jakob-vastamaki

Jakob Vastamäki

getillbaka-jury-klara-maria

Klara-Maria Mach

getillbaka-jury-staffan-taylor

Staffan Taylor

#GeTillbaka arrangeras av:

Delas ut av: