getillbaka-jury-cadi-costivana

Cadi Costivana

Corporate Partnership Manager - SJ


Vi vet att det kan vara både utmanade och tidskrävande att starta ett nytt företag. Därför vill SJ vara en av de viktigaste krafterna för att hjälpa till. Det gör vi bland annat genom samverkan av olika nätverk och erfarenhet av att driva ett bolag i över 160 år.

Vi tror att entreprenörskap driver Sverige framåt, en resa vi vill vara med på, därför stödjer vi #GeTillbaka”

nils-getillbaka-copy

Nils Engvall

getillbaka-jury-thomas-sonesson

Thomas Sonesson

getillbaka-jury-sevana-ghadimi

Sevana Ghadimi

maria-getillbaka-copy

Maria Mattsson Mähl

getillbaka-jury-cadi-costivana

Cadi Costivana

getillbaka-jury-saeid-esmaeilzadeh

Saeid Esmaeilzadeh

HEAVEN-BEREKET-GETILLBAKA

Heaven Bereket

gunther-getillbaka

Günther Mårder

#GeTillbaka arrangeras av:

Delas ut av: