#GeTillbaka - Stipendier för unga förebilder i Sverige

Finalist 2020

Emma Ivarsson

Emma Ivarsson

Finalist


Bakgrund

Runt om i världen dör 270 000 kvinnor varje år i livmoderhalscancer. 90% av dessa dödsfall sker i utvecklingsländer. Zambia är det land på den afrikanska kontinenten där flest kvinnor drabbas av livmoderhalscancer och det är dessutom den vanligaste cancerformen bland kvinnor i åldrarna 15 till 44 år. I de mest rurala områdena dör kvinnor i brist på förebyggande åtgärder och nödvändig sjukvård. Resurserna finns inte till och dessa kvinnor är oftast ovetandes om det tillstånd de befinner sig i. Kvinnor, och barn så unga som 15, dör alltså utan att få veta varför. Livmoderhalscancer går att förebygga. Med informativa samtal och kontinuerliga hälsokontroller. Victrix ska kämpa för varje kvinnas rätt till sjukvård i de mest rurala områden i Zambia.

Vilka vi är

Idén om Victrix föddes hösten 2017 från ett gemensamt intresse att adressera den rådande
kvinnosituationen i Livingstone. Efter att ha volontärarbetat i Zambia fick vi erfara och bemöta den bristande kunskapsnivå som ännu råder i landet, samt den inställning som samhället har till kvinnors hälsa, deras rättigheter och deras positioner i samhället.
Frågor som berör kvinnor är högst stigmatiserade och det är just detta problem som Victrix vill jobba med långsiktigt, lokalt i Livingstone, Zambia i stort och Sub-Sahariska Afrika långsiktigt. Victrix bakgrund till vårt lokala engagemang är att upplysa kvinnor och män i Livingstone om kvinnans rätt till sin egen kropp, samt få kvinnor att inse att det är deras rättighet att ha full kontroll över sin egen kropp och sin hälsa.

Vårt huvudprojekt

Det råder ett akut problem gällande förståelsen om HPV (Humant Papillomavirus) och dess
korrelation till livmoderhalscancer i Zambia. Vår vision och vårt mål är att utbilda kvinnor och män lokalt, samt att jobba med att avstigmatisera kvinnors inställning till att testa sig för HPV.
Vi vill förmedla ett hjälpmedel för kvinnor att testa sig för HPV genom att distribuera ett själv-test som de kan använda tryggt och bekvämt på egen hand i sitt eget hem, vilket betyder att de inte behöver använda de små resurser de själva innehar till att ta sig till en klinik. Något som i de flesta fall inte är ett alternativ för kvinnor i det rurala Zambia. Brist på pengar, långa avstånd, små barn i hemmet och bristande hälsa är bara några av de anledningar till varför inte kvinnor tar sig till kliniker. Många kvinnor väljer att inte alls testa sig för HPV på grund av detta, samt en rädsla av bemötandet på klinikerna eller att bli fördömda, för att inte tala om en bristande tillit till läkare och institutioner. Det är dessa barriärer som vi, Victrix, vill komma över. Vi vill främja ett engagemang och en trygghet i att testa sig mot HPV.

Varför ska vi vinna?

Som en ideell organisation verksam i ett av världens fattigaste länder är den ekonomiska aspekten alltid en av de svåraste bitarna i det hela pusslet som är att driva något ideellt, och särskilt i ett utvecklingsland där resurserna är näst intill obefintliga.
I ett land som Zambia, där så mycket annat många gånger sätter käppar i hjulen för vår verksamhet, så är det alltid välkommet att den ekonomiska biten fungerar.
Victrix behöver all hjälp vi kan få för att vårt arbete med kvinnorna i Livingstone ska fortgå. Och allt stöd, stort som smått, gör stor skillnad i ett land som Zambia. För mig och Marta skulle detta stipendium betyda enormt mycket.

Hjälp oss att hjälpa kvinnorna i Zambia!
Tack!

Alice Moradian

Alice Moradian

Allen Mohammadi

Allen Mohammadi

Emma Ivarsson

Emma Ivarsson

HEAVEN-BEREKET-GETILLBAKA

Heaven Bereket

henning

Henning Gillberg

Jessica Lehmussaari

Jessica Lehmussaari

Martina Kaski

Martina Kaski

Mathias Brännkärr

Mathias Brännkärr

Matilda Andersson

Matilda Andersson

Matilda Kong

Matilda Kong

unnamed

Monica Tesanovic

Philip Mårtensson

Philip Mårtensson

#GeTillbaka arrangeras av:

Delas ut av: