#GeTillbaka - Stipendier för unga förebilder i Sverige

Finalist 2020

Ayrin (Sahar)

Ayrin Khamoushi

Finalist

Hej Härmed söker jag stipendiet #GeTillbaka, då jag anser mig själv vara en förebild för andra unga kvinnor som drömmer om att bidra till samhället genom att våga satsa på sin kompetens, kunskap, förmåga och DRÖM, utan några ekonomiska tillgångar. Jag studerade till socionom på Göteborgs universitet och blev färdigutbildad 2014. Jag hade alltid en dröm om att själv få vara med och dela med mig och bidra med mina idéer och tankar till samhället.

När jag var i 20 års åldern upptäckte jag under flyktingsvågen i Sverige att de fanns en grupp som oftast blev felplacerade. Efter att min kollega blev mördad på ett boende pga felplacerad ungdom, bestämde jag mig för att starta ett litet boende, där ensamkommande med beteendeproblematik kunde placeras, där det kunde finnas ett litet familjärt boende som var anpassat för ungdomar, som behövde en lugn miljö och där de blev erbjudna trygghet, vård och fostran. Där började min resa, som UNG FÖRETAGSAM KVINNA. Jag skrev för första gången en ansökan till Inspektionen för vård och omsorg och fick ett godkänt tillstånd. Jag kunde inte tro det, jag som nyutbildad socionom hade fått tillstånd till att starta ett boende och bidra till samhället, och skapa arbetskraft, och få vara med och påverka integrationen av ensamkommande ungdomar.
Jag hade inga finansiella tillgångar och därför sökte lån hos Almi ( lån till unga företagare) då ingen bank ville bevilja lån till mig. Under min ledning lyckades jag få min bästa vän och bror att hoppa på tåget och tro på min idé och investera. Och därefter bestämde jag mig för att fortsätta kämpa, och utveckla mig inom området. När jag fyllde 25 år, bestämde jag mig för att satsa på äldreomsorgen, och starta en hemtjänst verksamhet i Mölndals stad.

Jag är själv född och uppvuxen i Mölndal, och kände att jag ville ge tillbaka till den kommunen som under hela min uppväxt erbjudit mig skolgång, underbara skolkamrater, lärare, fritidspedagoger, vård, fritidsaktiviteter, musiklära mm. Därför bestämde jag mig att starta hemtjänst verksamhet. Under första halvåret har verksamheten under min ledning lyckats få bland de bästa resultat bland hemtjänst verksamheter i staden när det kommer till verksamhetskontroller där kommunen kontrollerar olika delar i verksamheten, som rör sig om verksamhetens kvalitet, och arbete. Under 2019 startar jag min tredje verksamhet som är inom funktionshinder.

Jag har visat på gott ledarskap, jag bidrar med ett gott engagemang, och företaget har haft en ekonomiskt tillväxt under de åren de varit aktivt. Jag har långsiktiga mål inom området (vård & omsorg). Att arbeta med människor är bland det svåraste utmaningarna , att bemöta människor i utsatta situationer, att hantera deras känslor och att kunna utforma din verksamhet på ett sätt att de känner trygghet och vill ta emot din hjälp är inte alltid lätt. Jag har mött motgångar och det har varit svårt att få myndigheter, tjänstemän och andra i ens omgivning att tro på ens kapacitet och förmåga , men jag har haft min bror och bästa vän som trott på mina idéer sedan första dagen, och som vågat investera i mina idéer. och det har betytt enormt mycket. Jag tycker att jag är ett gott exempel och förebild för andra unga kvinnor och män, som inte har några ekonomiska tillgångar, och jag är dessutom ett bevis på att man inte ska ha fördomar mot unga och deras förmågor , det är viktigt att vi i samhället skapar förutsättningar och utvecklingsmöjligheter till våra unga, och ser till att bevara och värna om dem, samt få dem våga tro på sin kapacitet och den kunskap de besitter. och att de använder sin utbildning till att skapa något eget och följa sin dröm, som de själva tror på.

Idag är jag tacksam att jag får #GeTillbaka till samhället, och att jag fått ha de förutsättningar och möjligheter som jag haft. Med vänliga hälsningar Sahar Ayrin Khamoushi

Röstningen sker via Facebook. Tänk på att acceptera pop-ups för att kunna rösta.
petra jacob 2

Petra Jacob – SMS hjälpen

A_S2

Assiye Süer – swespacetech.com

mariella issa - getillbaka wasabi web foretagarna

Mariella Issa – Connecting People

Ayrin (Sahar)

Ayrin Khamoushi

filip reineby

Filip Reineby – Föreläsare

Louise, PACS

Louise Hammarbäck Miranda – Pacs

Foto Malin Fredrikson

Malin Fredriksson – Cirkelbyrån AB

MATILDA SANDSTRÖM

Matilda Sandström, Nordic Psychology

nonoTeam

Matteo Ghetti, Stergios Efes, Mikaela Michou – Nonorank

#GeTillbaka arrangeras av:

Delas ut av: